نقد کتاب

                                                                            بنام خداوند بخشنده ومهربان           نقد کتاب" شرکت های قدرتمند چگونه سقوط می کنند"                               نوشته:جیم کالینز ترجمه:مسعود سعادتمند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

مقاله جدید

فساد حکومتی و پیامدی بنام افول سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد                                                           «مقاله مروری»                                                                                                                      عباس رشنوادی *    چکیده : هدف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

مقالات شخصی

                                                                            بنام خدا                                                                                                                                        درآمدی بر نظام ارتباطات سازمانی وتأثیر آن بر پدیده رفتاری تعارض (مقاله مروری تکلیفی) تکلیف  مرتبط با درس نظریه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 150 بازدید
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
6 پست